Биомагнетна терапија за регенерација на целиот организам

Се прилагодува на анатомскиот облик на телото и овозможува мирен и пријатен сон

Тенка и лесна, практична за брзо поставување

Наменета за нови душеци и за луѓе кои често патуваат

Поларизација север-југ

Заштита од зрачења

Различни димензии