По состав од една страна чиста мерино волна а од друга страна памук со проткаено сребро и вградена биомагнетна лента во средината

Се поставува на болното место и благодарение на благотворното дејство на биомагнетот и смирувачкото дејство на волната, болката се намалува и ублажува

Може да се постави на било кој дел од телото