Направен од чиста мерино волна која ја одржува температурата на телото

Има вградени биомагнетни ленти по должина на рбетот и ширина на кичмата и директно влијае на рбетниот столб

Различни димензии